Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf - Stěny a příčky

Pro konstrukce masivních stěn a příček jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN , obě ve standardizovaném formátu 1250 x 625. Jejich konstrukce umožňuje bezproblémovou montáž a osazení instalačních krabic a ostatních rozvodů.

desky wolf

rozměr

Wolf TRI

1250 x 625 x 15 mm

Wolf TWIN

1250 x 625 x 10 mm

Systémové příslušenství pro montáž

produkt

zobrazení

popis produktu

Wolf Tape 5 x 50 m

k olepování hran při formátování desek,

přelepování spár mezi deskami

Wolf Herkules 6 x 60

pro přímou montáž na masivní stěny

Wolf Herkules 6 x 80

pro přímou montáž na masivní stěny

TN 5,5 x 38 – deska x deska

pro přišroubování sádrokartonové desky do desky Wolf na roštu

TN 3,5 x 40 – do dřeva

pro přišroubování desky Wolf do dřevěného roštu

TN 3,5 x 35 – do profilu

pro přišroubování desky Wolf do kovového roštu

3,9 x 22 – sádrovláknité desky

pro přišroubování sádrokartonové desky do desky Wolf na stěně

Podmínky pro skladování a montáž

Materiály Wolf mohou být aplikovány pouze v uzavřených a vytápěných prostorách s konstantními klimatickými podmínkami, tj. teplota zde nesmí být nižší než 15°C a vlhkost vzduchu musí odpovídat rozpětí 40-60%. Desky se musí skladovat ve vodorovné poloze naležato.

Aklimatizace

Před vlastní aplikací se musí desky Wolf aklimatizovat v místě pokládky nebo montáže minimálně po dobu 24 hodin. Zabráníme tak nechtěným dilatačním změnám a případným spárám po aplikaci.

Sluneční záření

Materiály Wolf musí být během skladování a aplikace chráněny před slunečním zářením.

Podklad

Podklad určený pro aplikaci materiálu Wolf musí být vždy nosný, suchý a pevný, zbavený nerovností a nečistot.

Kontrola vlhkosti podkladu

Před pokládkou desek Wolf musí být provedeno měření vlhkosti karbidovou metodou[CM]. Vlhkost podkladu určeného pro aplikaci materiálu Wolf nesmí překročit následující hodnoty:

Podklad

maximální vlhkost v %

Cementový potěr

2,0

Cementový potěr s podlahovým vytápěním

1,8

Anhydrit

0,5

Anhydrit s podlahovým vytápěním

0,3

Dřevěné podklady

Před pokládkou desek Wolf na dřevěné podlahy musí být přezkoušen jejich konstrukční stav (např. přišroubovat volná prkna). Podklad musí být pevný a nesmí pérovat. Pozor na rovinatost.

Pohledová strana nahoru a celoplošný kontakt s podkladem

Pohledová strana desky Wolf označená štítkem musí vždy směřovat nahoru, aby bylo zabráněno prohnutí desky. Desky Wolf musí být celoplošně v kontaktu s podkladem.

Dilatační spáry u velkých prostor

Dilatační spáru mezi aplikovanými deskami Wolf je třeba vždy vytvořit u místností s délkou přes 20 m.

Pokládka plovoucím způsobem nebo lepením

Dle požadované podlahové krytiny mohou být desky Wolf položeny buď plovoucím způsobem, nebo celoplošně lepeny k podkladu. U plovoucích podlah s click systémem, pokládáme desky Wolf také plovoucím způsobem. U lepených krytin musí být desky Wolf celoplošně přilepeny k podkladu, nebo položeny ve dvou vrstvách a slepeny mezi sebou systémovým lepidlem.

Pokládka na sraz, na dilatační pásky u obvodových konstrukcí

Wolf desky pokládáme na sraz v jednotlivých řadách, řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Desky Wolf jsou kladeny po obvodu na dilatační pásky se svislými konstrukcemi. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku. Podlahová krytina se obvodových konstrukcí nesmí dotýkat.

Pokládka ve dvou vrstvách

Při pokládce desek Wolf ve dvou vrstvách klademe desky na kříž. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku.

Zkracování (formátování) desky

Desky zkracujte na vodorovné stabilní podložce např. přímočarou pilou s keramickým plátkem, okružní pilou s vidiovým kotoučem nebo zalamovacím nožem. Používejte ochranné pomůcky.

Olepování

Po zkrácení na požadovaný formát hranu ihned olepte pomocí pásky Wolf Tape. Pro olepování používejte pouze pásku Wolf Tape. 

Místnosti s vysokou vlhkostí

V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nad 60% je třeba desky Wolf opatřit penetračním nátěrem. V koupelnách je třeba vytvořit vrstvu hydroizolační stěrky a systém dokonale utěsnit.

Izolační vrstvy pod desky Wolf

Jsou-li desky Wolf pokládány na izolační vrstvu např. měkké dřevovláknité desky, je třeba dát pozor na pevnost izolačního materiálu v tlaku, kdy musí být minimálně dodrženy dále uvedené hodnoty:

Tloušťka izolační vrstvy

Pevnost v tlaku

                 ≤ 20 mm

100 kPa

                 > 20 mm do 60 mm

200 kPa

Montáž na stěnu

Desky Wolf kotvíme na stěnu vždy delším rozměrem vodorovně s podlahou. Důvodem je konstrukce desky resp. jednotlivých vln orientovaných v podélném směru. Při provrtání pak nedochází k vysypání písku.

Doporučení

Doporučujeme omezit na minimum veškeré mokré procesy! V případě nutnosti se desky Wolf musí celoplošně penetrovat za přesného dodržení technologických postupů a doporučení výrobce.

Vyrovnávací podsyp

Vyrovnávací podsyp u konstrukcí podlah lze aplikovat pouze ve spojité podobě. Volně uložené podsypy ve spojení se systémy Wolf nelze použít. Pod spojitý podsyp je třeba vložit ochrannou fólii a na podsyp položit vrstvu z deskového materiálu např. měkké dřevovláknité desky nebo OSB.

Přehled konstrukcí

varianta

jednovrstvě

dvouvrstvě

popis skladby

1 – přímá montáž

1. masivní stěna

2. Deska Wolf

3. Deska Wolf

4. opláštění *

* současně přilepit lepidlem např. Bostik Superfix (na housenku)

1. masivní stěna

2. HWF deska

3. Deska Wolf

4. Deska Wolf

5. opláštění

2 – kontaktní rošt

dřevěný

1. masivní stěna

2. dřevěný rošt

3. izolace

4. Deska Wolf

5. Deska Wolf

6. opláštění

kovový

1. masivní stěna

2. Federschiene

3. izolace

4. Deska Wolf

5. Deska Wolf

6. opláštění

3 – předstěna

1. masivní stěna

2. mezera 10-20mm

3. nosná konstrukce

4. izolace

5. Deska Wolf

6. Deska Wolf

7. opláštění

Přehled konstrukcí

varianta

jednostranně

dvoustranně

popis skladby

4 – příčka

dřevěná konstrukce

1. opláštění

2. Deska Wolf

3. nosná konstrukce

4. izolace

5. Deska Wolf

6. opláštění

kovová konstrukce

1. opláštění

2. Deska Wolf

3. Deska Wolf

4. nosná konstrukce

5. izolace

6. Deska Wolf

7. Deska Wolf

8. opláštění

5 – stávající příčka

dřevěná konstrukce

1. opláštění*

2. Deska Wolf

3. opláštění

4. nosná konstrukce

5. izolace

6. opláštění

7. Deska Wolf

8. opláštění*

* současně přilepit lepidlem např. Bostik Superfix (na housenku)

kovová konstrukce

1. opláštění

2. Deska Wolf

3. Deska Wolf

4. opláštění

5. nosná konstrukce

6. izolace

7. opláštění

8. Deska Wolf

9. Deska Wolf

10. opláštění

Zpracování a formátování Desek Wolf

Zaměření a zakreslení potřebného rozměru desky

Formátování desky Wolf pomocí přímočaré pily. Další možností je použití kotoučové pily, rozbrušovačky nebo zalamovacího nože.

Olepení hrany nově naformátované desky páskou Wolf Tape.

Pečlivé přelepení desky páskou Wolf Tape v rozích.

Pečlivé přelepení pásky Wolf Tape v celé její délce.

Hotovo, deska je připravena pro montáž.

Do izolační stěny lze osadit instalační krabice a připravit otvory pro ostatní rozvody.

Každá taková instalace tvoří zvukový most a vede ke zhoršení vzduchové neprůzvučnosti celé konstrukce!

Zvukově izolační instalační krabičky pro elektrické rozvody

Obecné pokyny pro montáž na stěny

Nalepení dilatačního pásku na podklad

Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

1. stěna nebo příčka

2. Deska wolf

3. opláštění

4. dilatační pásek

5. podklad

Montáž desek Wolf Phonestar

Desky Wolf Phonestar je třeba u všech konstrukcí stěn montovat delší stranou rovnoběžně s podlahou. Pohledová strana desky označená štítkem musí směřovat vždy do interiéru.

1. štítek, 2. montáž delší stranou rovnoběžně s podlahou

Pohledová strana je označená štítkem a jsou na ní patrné vlnky

Desky Wolf Phonestar se montují do řad na sraz, jednotlivé řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm.

Těsnost ve spárách

Pro dosažení optimálního výsledku se veškeré vodorovné a svislé spáry přelepí páskou Wolf Tape. Pokud při napojení desek Wolf Phonestar na obvodové konstrukce podlahy, stěn a stropů vznikla nějaká spára, vyplní se akrylátovým tmelem.

 

Přímá montáž na stěnu

Pro přímou montáž desek Wolf na stěnu používáme akustické hmoždinky Herkules. Hmoždinky musí být zapuštěny do masivní stěny v délce minimálně 30 mm. Pokud je pod deskou Wolf umístěna separační dřevovláknitá deska nebo je deska Wolf montována ve dvou vrstvách, je třeba zvolit odpovídající délku hmoždinky. Na desku Wolf je montován, jako finální vrstva, deskový materiál na bázi sádrokartonu nebo sádrovlákna. Tato finální vrstva sešroubuje pomocí rychlošroubů 3,9 x 22 pouze do desky Wolf a současně se přilepí lepidle např. Bostik Superfix (na housenku)

Hmoždinka Herkules 6x60 nebo 6x80. Hmoždinku lze použít do plných i dutých materiálů. Průměr vrtaného otvoru je 6 mm. U pěnosilikátového zdiva např. Ytong je třeba vrtat menším průměrem 5 mm.

Deska Wolf Phonestar se kotví pomocí 12 ks akustických hmoždinek Herkules v rastru 3x4, vzdálenost od kraje desky min. 20 – 30 mm.

 

Přímá montáž na stěnu – krok za krokem

 

Krok 1 – nalepení dilatačního pásku

Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

Krok 2 – vyvrtání díry

Desku Wolf Phonestar přiložíme celoplošně ke stěně v rohu místnosti. Ve vzdálenosti 20 – 30 mm od okrajů desky uděláme první otvor průměru 6 mm.

Krok 3 – ukotvení desky hmoždinkou Herkules

Do předvrtaného otvoru vložíme akustickou hmoždinku Herkules a zatlučeme kladivem. Hlava hmoždinky má kónický tvar a zapustí se do desky Wolf. Postupně ukotvíme desku 12 ks hmoždinek Herkules. 

12 ks akustických hmoždinek Herkules na desku

Krok 4 – finální opláštění

Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska s min. tloušťkou 12,5 mm. Finální deska se šroubuje pouze do desky Wolf Phonestar. V případě, že nelze použít rychlošrouby TN 5,5 x 38 použijeme rychlošrouby 3,9 x 22 a desku musíme také přilepit. Rychlošrouby se montují v rastru 250 mm.

1. Deska Wolf, 2. hmoždinka Herkules, 3. opláštění, 4. rychlošrouby, 5. lepidlo, 6. dilatační pásek

Finální desku (opláštění) položte přímo na dilatační pásek přilepený k podlaze. U obvodových konstrukcí stěn a stropu je třeba vynechat spáru v šířce minimálně 4 mm. Následně je veškeré obvodové spáry nutné vyplnit trvale pružným akrylátovým tmelem.

Montáž na rošt a příčkové konstrukce

Rychlošrouby

Desky Wolf Phonestar se montují pomocí rychlošroubů na předem připravený rošt. Na desku je potřeba 12 ks šroubů např. TN 3,5 x 40, které se šroubují v rastru 3 x 4. Na rošt ze dřeva např. latě 50 x 30 mm používejte rychlošrouby s hrubým závitem a na kovové prvky rychlošrouby s jemným závitem.

Konstrukce roštu

Vzdálenost jednotlivých prvků roštu vychází ze standardizovaného rozměru desky Wolf Phonestar 1250 x 625 mm. Prvky jsou tedy osově vzdáleny 625 mm. Upevnění jednotlivých prvků vychází z montážních pokynů dodavatele.

1. dřevěná lať 50 x 30 mm

2. profil Federschiene

 

Izolace dutin

Dutiny v konstrukcích stěn představují riziko v podobě možných rezonancí zvuku a výrazně se podílí na celkové akustice stavby. Abychom zabránily vzniku rezonancí, vyplňuje se tato dutina izolačním materiálem na bázi minerálního vlákna, dřevovlákna nebo celulózy. Izolace na bázi polystyrenu nebo PU pěn nejsou doporučovány!

Příčky a předstěny

U příčkových konstrukcí a předstěn je možné použít dřevěné hranoly nebo kovové CW profily. Je potřeba dodržet montážní pokyny dodavatele systému, především pak pružné napojení přes dilatační pásku po obvodu konstrukcí. U příček je možná montáž z jedné nebo obou stran, v jedné nebo dvojité vrstvě Wolf Phonestar.

Montáž na rošt a příčkové konstrukce – krok za krokem

Krok 1 – okrajový profil

Na obvodové konstrukce podlah, stěn a stropů je třeba namontovat okrajový profil (dřevěná lať, UD nebo UW profil). Je potřeba dodržet montážní pokyny dodavatele systému, především pak pružné napojení přes dilatační pásku po obvodu konstrukcí.

Krok 2 – vnitřní profily

 Vnitřní profily montovat ve svislé poloze s osovou vzdáleností 625 mm.

Vzdálenost mezi stěnou a osou druhého profilu je 625 mm (1). Osová vzdálenost následujících profilů (2) je potom 625 mm. 

Krok 3 – izolace dutiny

Prostor mezi profily je třeba vyplnit izolačním materiálem. Vhodné jsou materiály na bázi minerálního vlákna, dřevovlákna nebo celulózy. Objemová hmotnsot těchto materiálů by měla být vyšší než 40 kg/m 3 .

 Krok 4 – nalepení dilatačního pásku

Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

 Krok 5 – montáž desek Wolf Phonestar

Desky Wolf Phonestar přišroubujte pomocí rychlošroubů k nosnému roštu, 12 ks na desku.

TN 3,5 x 35 s jemným závitem – do profilu

TN 3,5 x 40 s hrubým závitem – do dřeva

1. rošt, 2. Deska wolf , 3. Rychlošrouby

 Krok 6 – opláštění

Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska s min. tloušťkou 12,5 mm. Finální deska se šroubuje pouze do desky Wolf Phonestar rychlošrouby TN 5,5 x 38. Rychlošrouby se montují v rastru 250 mm.

1. Deska Wolf, 2. opláštění, 3. izolace, 4. rychlošrouby, 5. dilatační pásek

Finální desku (opláštění) položte přímo na dilatační pásek přilepený k podlaze. U obvodových konstrukcí stěn a stropu je třeba vynechat spáru v šířce minimálně 4 mm. Následně je veškeré obvodové spáry nutné vyplnit trvale pružným akrylátovým tmelem.

 Montáž na stávající příčkové konstrukce – krok za krokem

Stávající příčky lze dodatečně zvukově izolovat obložením deskami Wolf Phonestar a znovu opláštit např. sádrokartonem. Opláštění musí mít tloušťku minimálně 12,5 mm.

 Krok 1 – nalepení dilatačního pásku

Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

Krok 2 – montáž desky Wolf Phonestar

Deska Wolf Phonestar se šroubuje do stávající příčky pomocí odpovídajících rychlošroubů. V oblasti profilů rychlošrouby TN 3,5 x 35 s jemným nebo hrubým závitem v závislosti na typu profilu. V oblasti kde není profil rychlošroubem TN 5,5 x 38. Počet rychlošroubů je 12 ks na desku.

1. Rychlošrouby TN 3,5 x 35 s jemným závitem

2. Rychlošrouby TN 5,5 x 38 (deska x deska)

3. rychlošrouby TN 3,5 x 40 s hrubým závitem

Typ rychlošroubů a jejich délka musí být vyzkoušena přímo na izolované konstrukci.

 Krok 4 – finální opláštění

Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska s min. tloušťkou 12,5 mm. Finální deska se šroubuje pouze do desky Wolf Phonestar, rychlošrouby 3,9 x 22 a desku musíme také přilepit. Rychlošrouby se montují v rastru 250 mm.

1. stávající příčka, 2. Phonestar, 3. upevnění desky Wolf rychlošroubem, 4. upevnění opláštění rychlošroubem, 5. lepidlo, 6. opláštění 

 Při montáži finálního opláštění na dvojitou vrstvu desek Wolf Phonestar použijeme rychlošrouby TN 5,5 x 38 v rastru 250 mm

Finální desku (opláštění) položte přímo na dilatační pásek přilepený k podlaze. U obvodových konstrukcí stěn a stropu je třeba vynechat spáru v šířce minimálně 4 mm. Následně je veškeré obvodové spáry nutné vyplnit trvale pružným akrylátovým tmelem.